English » Swedish

The Knitty Gritty

ENGLISH SWEDISH
knit stitch rät maska
purl stitch avig maska
knitting/to knit stickning/att sticka
knitting needles stickor
yarn garn
gauge masktäthet
swatch provlapp
cast on lägg upp
bind off maska av
right side/wrong side of work rätsida/avigsidan av arbetet
increase öka
decrease minska
row varv
yarn over omslag
level of difficulty: beginner/intermediate/advanced/expert svårighetsgrad:
nybörjare/medel/avancerad/expert
crochet virkning
crochet hook virknål
chain luftmaska
single/double/triple (treble) crochet fastmaska/stolpe/dubbel stolpe
loop ögla
join into a ring virka ihop till en ring

Handy Phrases

ENGLISH SWEDISH
Where is the nearest yarn shop? Var ligger den närmaste garnbutik?
How much is this ball of yarn? Vad kostar ett nysta garn?
What is the fiber content? Vad är det för material?
wool ull
acrylic akryl
mohair mohair
silk silke
cotton bomull
cashmere cashmere
nylon nylon
angora angora
rayon rayon
Q: What are you making? Vad gör du för någonting?
A: I’m making… Jag gör…
scarf halsduk
sweater tröja
cardigan kofta
poncho poncho
shawl sjal
hat mössa
vest väst
socks strumpor
mittens tumvantar
skirt kjol
blanket filt
I would like to make a ______. Where can I find a pattern? Jag skulle vilja göra en ____. Var kan jag hitta ett mönster?
Oh dear, I have dropped a stitch. Oj då, jag har tappet en maska.
Oh dear, I need to rip back. Again. Oj då, jag måste repa upp. Igen.
Did you make that yourself? Har du gjort det själv?
Yes, I made this myself! Ja, det har jag gjort själv.
I love to knit/crochet. Jag tycker mycket om att sticka/virka.

Translators: Alison Hansel, Svetlana Avrakh, Katherine Mok, Cornelia Tuttle Hamilton, Lucia Tedesco, Jacqueline Broner, Cynthia Hunger, Anu Harkki, Theresa Vinson Stenersen, Marjoleine van der Heide